AGM Notice
Latest Balance Sheet

Omprakash Deora Peoples' co-op. bank Ltd


देवादी देव महादेवाच्या भारत भुमितील १२ ज्योर्तीलिंगा पैकी श्रीक्षेत्र ओंढा नागनाथ या सुप्रसिद्ध ज्योर्तीलिंगा समिप आणि संताची भूमी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या हिंगोली शहरातील एक कर्मठ,दूरदर्शी व सामाजिक उत्तरदायीत्वाची जाणीव ठेवणारा तरुण तडफदार राजनेता व व्यापारीपुत्र श्री ओमप्रकाशजी देवडा यांनी दिनांक २७ जानेवारी १९८३ रोजी सर्व पूर्व तयारीसह तत्कालीन केंद्रीय नियोजन मंत्री मा. ना. श्री. शंकररावजी चव्हाण यांचे शुभहस्ते ओमप्रकाश देवडा पीपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक., हिंगोलीची स्थापना करून महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश क्षेत्राच्या सर्वंगीण विकासाकरीता एकसुद्दढ बँकींग व्यवस्था दिली आहे.
बँकेचे स्थापनेचे वेळी मात्र ४२१ सभासद व एकूण भाग भांडवल रुपये ३.४६ लाखच्या शिदोरीचे पाठबळावर बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री ओमप्रकाशजी देवडा यांनी बँकेची सुरुवात केली व त्यानंतर नियमित नियोजन व दूरद्दष्टी आधारे सन १९८३-८४ मध्ये बँकेची स्वत:ची इमारत बांधण्याचे ठरविले आणि दि. २५/०९/१९८७ रोजी बँकेने स्वत:च्या भव्य व सुसज्ज अशा हिंगोली शहरातील मोक्याचे ठिकाणी निर्मित वास्तु मध्ये प्रवेश केला.

 


Any Branch Banking

 

 


Internet Banking

 

 


ATM Banking

 

 


Mobile Branch Banking

 

 


SMS Banking

 

 


Tele Banking

 

 


Mobile Banking

 

 


IFSC Codes

 

 

Subscribe